Harlu-seura ry:n VUOSIKOKOUS

pidetään sunnuntaina 25.2.2024 klo 13.00

Kukka- ja Hautauspalvelu Siiskosella os. Joutsantie 5, Kangasniemi

Tervetuloa! Hallistus

Vuosikokous esityslista


1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

3 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen.

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5§ Esitetään seuran:

  1. Toimintakertomus, tilit, tuloslaskelma,tilinpäätös ja toiminnan- ja taloudentarkastajan lausunto.
  2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä,joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

6 § Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2025.

7 § Päätetään vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä.

8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2024.

9 § Päätetään hallituksen jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle.

10 § Toiminnan- ja taloudentarkastajan valinta vuodeksi 2024.

11 § Kokousedustajien valinta ja palkkioista päättäminen.

12 § Kokousilmoitusten julkaiseminen vuonna 2024.

13 § Muut mahdollisesti kokouksessa esille tulevat asiat.

14 § Kokouksen päättäminen