Vuosikokous sunnuntaina 26.2.2023 klo 13.00 Kangasniemellä Pitopalvelu Siiskosella, Joutsantie 5, Kangasniemi

Esityslista


1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

3 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § 1 ) Esitetään seuran toimintakertomus, tilit, tuloslaskelma, tilinpäätös ja toiminnan ja taloudentarkastajien lausunto. 2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

6 § Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2024

7 § Päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä

8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2023

9 § Päätetään hallituksen jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle

10 § Toiminnan ja talouden tarkastajien valinta vuodeksi 2023

11 § Kokousedustajien valinta ja palkkioista päättäminen

12 § Kokousilmoitusten julkaiseminen vuonna 2023

13 § Harlu-puisto –hanke ja alttaritaulu -asia

14 § Muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat asiat

15 § Kokouksen päättäminen