Evakkolasten jälkipolvet -kehittämissuunnitelma

Päivi Suutari tekee sosionomiopintojensa opinnäytetyönään Evakkolapset ry:lle evakkolasten jälkipolville suunnattua kehittämissuunnitelmaa.

Osana tuota suunnitelmaa Päivi on tehnyt kyselyn, johon hän toivoo vastauksia evakkolasten jälkeläisiltä ja muilta läheisiltä.

Kysely on avoinna tämän viikon sunnuntai-iltaan 21.8.2022. Sen jälkeen paperiversion voi täyttää vielä Evakkolapset ry:n 20-vuotistailaisuudessa Lahdessa sunnuntaina 28.8.2022.

Tässä linkki kyselyyn: https://forms.office.com/r/mZzsSZhAxt