Jäsenmaksuasiaa:

1. Mikäli jäsenmaksulaskutuksessa on epäselvyyttä, olet saanut jonkun toisen henkilön jäsenmaksukaavakkeen tai muuta epäselvää, ole suoraan yhteydessä jäsenrekisterinhoitaja Leena Haikaraiseen, haikarainenleena(at)gmail.com tai puhelimella 040 716 7856

2.Mikäli osoitetietosi muuttuvat tai jos haluat erota seurastamme, jota emme tietenkään toivo, ilmoita myös siitä suoraan edellä mainittuun osoitteeseen. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei vielä varmista eroa, koska emme voi tietää, onko jäsenmaksu saavuttanut jäsenen tai muita syitä.

3.Ilmoita myös mahdollinen sähköpostiositteesi muissakin tapauksissa meille, jotta yhteydenpitomme olisi nopeampaa ja sujuvampaa.


Mukavia kevätpäiviä!

Leena Haikarainen, rahaston-/jäsenreksisterinhoitaja


........


Tiedotus Harlu-seura ry:n jäsenille 20.12.2020 !

Harlu-seura ei ole enää Karjalan Liiton jäsenseura, vaan toimii itsenäisenä seurana. Asiaa on käsitelty kahdessa erillisessä vuosikokouksessa tänä vuonna 23.2.2020 ja 27.11. 2020 ja asia on käsitelty viime viikolla Karjalan Liitossa.

Tämän vuoksi kaikki seuran jäsenet ovat saaneet ilmeisesti tänään Karjalan liitolta kirjeen, joka on kyselyistä päätelleen hämmentänyt jäseniä. Kirjeessä on selvitetty, kuinka Karjalan Liittoon voi liittyä.

Harlu-seuran eroamisen syy on yksinkertaisesti se, että emme katso saavamme riittävästi vastinetta maksamalle 20 euron vuosittaiselle jäsenmaksulle, jonka maksamme jokaisesta seuramme jäsenestä (myös ainaisjäsenestä). Viime vuosina tuo summa on ollut noin 4000 €.

Käyttäisimme tuon rahan mieluusti jäsentemme hyväksi esimerkiksi kotiseutumatkoihin tai muihin yhteisiin tilaisuuksiin. Ensi kevään suunnitelmissa on myös Kangasniemelle nimetyn Harlu-puiston rakentamiseen liittyviä kuluja. Ensi vuoden toimintasuunni-telmaan otamme mielellämme jäsentemme ehdotuksia vastaan.

Vuosikokous 27.11.2020 päätti myös alentaa Harlu-seuran jäsenmaksua 30 eurosta 20 euroon, koska meidän ei tarvitse varautua Karjalan Liiton jäsenmaksuun.